تبلیغات
≈ - ≈ 59 ≈
ﺩﺧـﺘـﺮآ ﻗـﺒـﻞ ﺍﺯ ﺭﯾـﻤـﻞ . _ . ﺑـﻌـﺪ ﺍﺯ ﺭﯾـﻤـﻞ *_*

≈ 59 ≈

جمعه 20 تیر 1393 10:17 ب.ظ

یــﮧ בیــפפنــﮧ : هــآنــآ
مــوضــوع: ≈ جـمـلـه هـآی خـوشـمـل ≈ ،

 " تــפּ " פـَـــפּآωـــَت نــیـــωـــت ،

פּَلــــے . . . 

 " مَــלּ " بَـــכجــפּر כِلــتَــنـــگِــتَــҐ . . .


ڪــآمــنــت : -
ویــرآیــش: ♥♥♥