تبلیغات
≈ - ≈ 54 ≈
ﺩﺧـﺘـﺮآ ﻗـﺒـﻞ ﺍﺯ ﺭﯾـﻤـﻞ . _ . ﺑـﻌـﺪ ﺍﺯ ﺭﯾـﻤـﻞ *_*

≈ 54 ≈

سه شنبه 9 اردیبهشت 1393 05:56 ب.ظ

یــﮧ בیــפפنــﮧ : هــآنــآ
مــوضــوع: ≈ حــرفــــآمــــ ≈ ،

یک ساعت پیش از اردو اومدم خونه

خسته و کوفتم دارم میمیرم

واقعا بهمون خوش گذشت بعدا با جزئیات تعریف میکنم

بای 3>

ڪــآمــنــت : -
ویــرآیــش: ♥♥♥