تبلیغات
≈ - ≈ 48 ≈
ﺩﺧـﺘـﺮآ ﻗـﺒـﻞ ﺍﺯ ﺭﯾـﻤـﻞ . _ . ﺑـﻌـﺪ ﺍﺯ ﺭﯾـﻤـﻞ *_*

≈ 48 ≈

پنجشنبه 4 اردیبهشت 1393 12:19 ب.ظ

یــﮧ בیــפפنــﮧ : هــآنــآ
مــوضــوع: ≈ حــرفــــآمــــ ≈ ،

شکلک 37 هـــــورآآآآ اومـدم خـونـه از مـدرسـه !!!

شکلک دخترانه 5246 امـتـحـآنـمـو نـصـف نـصـف خـوب دآدم .

دخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزه شـنـبـه امـتـحـآن زبـآن دآرم :(

شکلک دخترانه 5255 بـآبـآم امـروز اومـد مـدرسـمـون مـنـو اردو ثـبـت نـآم کـرد !

دخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزه تـآ پـآرسـآل کـه یـه مـدرسـه دیـگـه بـودم اردوهـآمـون خـیـلـی چـرت بـود !

دخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزه ولـی امـسـآل چـون قـرآره یـه شـب پـیـش دوسـتـآم بـخـوآبـم خـوبـه !

دخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزه تـآبـسـتـون پـآرسـآل یـه کـلـآسـی مـیـرفـتـم کـه مـوسـسـه ی تـبـلـیـغـآت اسـپـآنـسـرمـون شـده بـود و مـآ رو یـه هفـتـه بـردن مـشـهـد !

دخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزه بـآ دوسـتـآم رفـتـم . خـیـلـی حـآل دآد خـدآیـی !

دخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزه 1شـنـبـه یـآ 2شـنـبـه یـآ 3شـنـبـه هـفـتـه بـعـد مـیـریـم !!!!!!!!!

دخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزه دآرم سـریـآل عـشـق مـخـفـی رو نـگـآه مـیـکـنـم .

شکلک ساده 979 بـه پـآی بـقـیـه سـریـآلـآیـی کـه دیـدم نـمـیـرسـه ولـی قـآبـل تـحـمـلـه .

شکلک قلب 7333 سـرمـآ خـوردگـیـم دآره بـهـتـر مـیـشـه .

دخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزه دلـم بـرآ الـی تـنـگ شـده .

دخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزه شـآیـد امـروز بـعـدازظـهـر بـآ دوسـتـم بـرم بـیـرون .

شکلک کاراکتری 1398 رو مــود خــوبـی هـسـتـم !!

آیکن علامت سوال,آیکن علامت تعجب,شکلک علامت تعجب,شکلک علامت سوال,آیکن علامت ها,آیکن علائم نوشتاری,آیکن های متحرک,آیکن های متنی,شکلک برای وبلاگ,شکلک برای پست ها,شکلک های فانتزی,شکلک دخترانه,شکلک صورتی,آیکن صورتی,آیکن های صورتی,دانلود آیکن خدآ کـنـه هـمـیـنـجـوری بـمـونـم !


!!! ᓰ'ᙢ ᗩ ᖘᖇᓰᘉᑕᕮᔕᔕ!!! ℱᗝᖇᙓᐯᙓᖇ




ڪــآمــنــت : -
ویــرآیــش: ♥♥♥