تبلیغات
≈ - ≈ 46 ≈
ﺩﺧـﺘـﺮآ ﻗـﺒـﻞ ﺍﺯ ﺭﯾـﻤـﻞ . _ . ﺑـﻌـﺪ ﺍﺯ ﺭﯾـﻤـﻞ *_*

≈ 46 ≈

چهارشنبه 3 اردیبهشت 1393 06:26 ب.ظ

یــﮧ בیــפפنــﮧ : هــآنــآ
مــوضــوع: ≈ حــرفــــآمــــ ≈ ،

سـرمـآ خـوردم دآرم مـیـمـیـرم :_(

فردآ امـتـحـآن ریـآضـی دآریـم هـیـچـی بـلـد نـیـسـتـم :(

مـآ پـنـجـشـنـبـه هـآ بـخـآطـر تـسـت کـنـکـور مـیـریـم کـلـآس :×

راسـتـی شـمـآ اردو رفـتـیـن ؟

بـه مـآ گـفـتـن یـآ مـیـریـم مـحـمـود آبـآد یـآ ایـزد شـهـر (شـهـرهـآی مـآزنـدرآن)

بـرآمـون هـتـل  مـیـگـیـرن ، یـه شـب هـم قـرآره هـمـونـجـآ بـمـونـیـم .

فـردآ بـآیـد بـرآی اردو ثـبـت نـآم کـنـیـم .

حـآلـم خـوب نـیـسـ دل و رودم دآره مـیـآد تـو دهـنـم

بـــآی بـــآی

ڪــآمــنــت : -
ویــرآیــش: ♥♥♥