تبلیغات
≈ - ≈ 43 ≈
ﺩﺧـﺘـﺮآ ﻗـﺒـﻞ ﺍﺯ ﺭﯾـﻤـﻞ . _ . ﺑـﻌـﺪ ﺍﺯ ﺭﯾـﻤـﻞ *_*

≈ 43 ≈

پنجشنبه 14 فروردین 1393 03:39 ب.ظ

یــﮧ בیــפפنــﮧ : هــآنــآ
مــوضــوع: ≈ حــرفــــآمــــ ≈ ،

عـیـدتـون مـبـآرک !

امـیـدوآرم غـم هـآتـونـو فرآمـوش کـنـیـن !

گـرچـه کـه خـودم نـمـیـتـونـم فـرآمـوش کـنـم :(

ڪــآمــنــت : -
ویــرآیــش: ♥♥♥