تبلیغات
≈ - ≈ 36 ≈
ﺩﺧـﺘـﺮآ ﻗـﺒـﻞ ﺍﺯ ﺭﯾـﻤـﻞ . _ . ﺑـﻌـﺪ ﺍﺯ ﺭﯾـﻤـﻞ *_*

≈ 36 ≈

شنبه 5 بهمن 1392 07:25 ب.ظ

یــﮧ בیــפפنــﮧ : هــآنــآ
مــوضــوع: ≈ حــرفــــآمــــ ≈ ،

هـر چـقـدر ایـن عـکـسو نـگـآه مـیـکـنـم سـیـر نـمـیـشـم !

صـبـح تـآ شـب جـلـو چـشـمـآمـه ولـی بـآزم مـیـخـوآم نـگـآه کـنـم !!!

+ فـیـض بـردن از عـکـس اکـیـدآ مـمـنـوع !

فـقـط خـودم حـق ذوق کـردن دآرم !!!!


+ عـشـقـم ، فـدآت بـشـم کـه ایـنـقـدر بـچـه دوسـت دآری !

ایـشـآلـآ یـکی خــوشـگـلـشـو بـیـآری 

( دلـتـونـو خـوش نـکنـیـن مـنـظـورم خـودم بـودم ! )

+ یـه حـســــ قـوی بـهـم مـیـگـه مـن یـه روزی مـی بـیـنـمـش !
ڪــآمــنــت : -
ویــرآیــش: ♥♥♥