تبلیغات
≈ - ≈ 32 ≈
ﺩﺧـﺘـﺮآ ﻗـﺒـﻞ ﺍﺯ ﺭﯾـﻤـﻞ . _ . ﺑـﻌـﺪ ﺍﺯ ﺭﯾـﻤـﻞ *_*

≈ 32 ≈

یکشنبه 29 دی 1392 12:37 ب.ظ

یــﮧ בیــפפنــﮧ : هــآنــآ
مــوضــوع: ≈ حــرفــــآمــــ ≈ ،

هـمـچـنـآن در خـونـه مـآدربـزرگـم بـه سـر مـیـبـرم !

خـعــلـی حـآل مـیـده !

دآرم سـریـآل LOST رو مـیـبـیـنـم خـدآیـی مـحـشـره !

200 قـسـمـتـه لـآمـصـب !

تـوی ایـن وب عـضـویـدم خوآهـشـا نـظـر بـدیـن :)

http://copy-web2.mihanblog.com/post/category/1


یـآددآشـت بـرآی الـی :

الـی فـک کـنـم اون کـآغـذی رو کـه لـآی دفـتـرت بـود پـیـدآ کـردی :(

از خـجـآلـت نـمـیـتـونـم بـهـت بـزنـگـم :(

تـورو خـدآ بـد بردآشـت نـکـن مـن هـیـچـوقـت شـآنـس نـدآشـتـم ...

اون کـآغـذ هـم اتـفـآقـی لـآی دفـتـرت جـآ گـذآشـتـم مـیـخـوآسـتـم بـرش دآرم ولـی یـآدم رفـت .

رآسـتـی اون نـوشـتـه هـآ وآقـعـیـت نـدآره اونـآ رو از ایـنـتـرنـت گـرفـتـم مـیـخـوآسـتـم ازشـون دآسـتـآن بـنـویـسـم ولـی لـو رفـتـم :(

---------------------------------------------
ڪــآمــنــت : -
ویــرآیــش: ♥♥♥