تبلیغات
≈ - ≈ 30 ≈
ﺩﺧـﺘـﺮآ ﻗـﺒـﻞ ﺍﺯ ﺭﯾـﻤـﻞ . _ . ﺑـﻌـﺪ ﺍﺯ ﺭﯾـﻤـﻞ *_*

≈ 30 ≈

شنبه 21 دی 1392 08:25 ب.ظ

یــﮧ בیــפפنــﮧ : هــآنــآ
مــوضــوع: ≈ حــرفــــآمــــ ≈ ،

دوشـنـبـه امـتـحـآن فـیـزیـک دآرم :(

خـدآ هـمـه کـآشـف هـای فـیـزیـک رو لـعـنـت کـنـه >(

هـمـون روز تـولـد دوسـتـم رهـــآ هـم هـسـت :*

امـروز رفـتـم بـیـرون بـرآشــون کــآدو خـریـدم !

بـدتـر از هـمـه ایـنـه کـه هـیـچـی فـیـزیـک نـخـونـدم :(

امـروز دنـدون پـزشـکـی هـم رفـتـم :)

رآسـتـی مـیـدونـسـتـیـن مـن دنـدونــآم اُرتـودنـسـیـه ؟! (الـآن 10 مـآهـه)

ایـنـقـدر اعـصـآبـم دآغـونـه ! هـمـیـنـجـوری من رفـتـم وی چــت فـیلـتـر شـد لـآمـصـب !

و ایـنـکـه مـطـلب هــایـی کـه ارسـال کـردم تـوی آرشـیـو مـطـآلـب نـمـیـآد نـمـیـتـونـم حـذفـشـون کـنـم :/

یــه تـصـمـیـم جـــدی بـرآی بـلــنــد کـردن مـوهـآم تـآ زآنــو گــرفــتـم !


+ در ضـمـن فـک نـکـنـیـن شـمـآره ایـن پـسـت غـلـطـه چـون کـآمـلـآ درسـتـه !ڪــآمــنــت : -
ویــرآیــش: ♥♥♥