تبلیغات
≈ - ≈ 24 ≈
ﺩﺧـﺘـﺮآ ﻗـﺒـﻞ ﺍﺯ ﺭﯾـﻤـﻞ . _ . ﺑـﻌـﺪ ﺍﺯ ﺭﯾـﻤـﻞ *_*

≈ 24 ≈

پنجشنبه 19 دی 1392 03:34 ب.ظ

یــﮧ בیــפפنــﮧ : هــآنــآ
مــوضــوع: ≈ نـتـیـجـه نـظـرسـنـجـی ≈ ،

از اون دسـتـه آدمـآیـی هـسـتـی کـه وبـت رو یـوآشـکـی دآری و مـآمـآنـت یـآ کـس دیـگـه ای نـمـیـدونـه ؟
سیزدهم آذر 92 ساعت 15:32:09
≈ آرـــه ≈
22.58 درصد
(7 رای)
≈ نـــــع ≈
45.16 درصد
(14 رای)
≈ تـآ حـدودی! ≈
32.26 درصد
(10 رای)
شرکت کنندگان31 نفر

+ مــرســی از هــمــه :*

+ نـظـر سـنـجـی جـدیـد یـآدتـون نـره :)ڪــآمــنــت : -
ویــرآیــش: ♥♥♥