تبلیغات
≈ - ≈ 23 ≈
ﺩﺧـﺘـﺮآ ﻗـﺒـﻞ ﺍﺯ ﺭﯾـﻤـﻞ . _ . ﺑـﻌـﺪ ﺍﺯ ﺭﯾـﻤـﻞ *_*

≈ 23 ≈

سه شنبه 17 دی 1392 03:07 ب.ظ

یــﮧ בیــפפنــﮧ : هــآنــآ
مــوضــوع: ≈ حــرفــــآمــــ ≈ ،

واااااااااااااااااااااااااای خــدای مــن از شـدت خـوشـحـآلـی دآرم دیــوونـه مـیـشـم !!

شـبـکـه ی KBS WORLD قـرآره فـیـلـمـی رو کـه مـدت هـآ مـنـتـظـرش بـودمـو پـخـش کـنـه !!!

تـو ایـن سـآیـت اگـه بـریـن : http://kbsworld.kbs.co.kr/

تـو قـسـمـت Hot & New ، اولـیـن عـکـسـش عـکـس عـشـق مـنـه کـه قـرآره سـریـآلـش پـخـش بـشـه 3>

اسـم سـریـآل هـم هـسـت [دورآن احـسـآسـآت - یـآ - عـصـر احـسـآسـآت]

ایـنـم عکـس هــآیـیـه کـه تـو سـآیـتـه :  

  

  

    ڪــآمــنــت : -
ویــرآیــش: ♥♥♥