تبلیغات
≈ - ≈ 22 ≈
ﺩﺧـﺘـﺮآ ﻗـﺒـﻞ ﺍﺯ ﺭﯾـﻤـﻞ . _ . ﺑـﻌـﺪ ﺍﺯ ﺭﯾـﻤـﻞ *_*

≈ 22 ≈

شنبه 14 دی 1392 07:06 ب.ظ

یــﮧ בیــפפنــﮧ : هــآنــآ
مــوضــوع: ≈ حــرفــــآمــــ ≈ ،

امـتـحـآن زیـسـتـو خـوب دآدم ولـی حـوصـلـه ندآرم بـشـیـنـم ادبـیـآت بـخـونـم ...

ســگ تـو روح مـعـلـمش !

ایـنـروزآ کـلـی دآرم حـآل مـیـکـنـم !!!!!!!!!!!

بـخـآطـر یـه مـسـآئـلـی !

کـریـسـمـس هـم بـهـم خـیـلـی خـوش گـذشـت :>
ڪــآمــنــت : -
ویــرآیــش: ♥♥♥