تبلیغات
≈ - ≈ 18 ≈
ﺩﺧـﺘـﺮآ ﻗـﺒـﻞ ﺍﺯ ﺭﯾـﻤـﻞ . _ . ﺑـﻌـﺪ ﺍﺯ ﺭﯾـﻤـﻞ *_*

≈ 18 ≈

شنبه 7 دی 1392 04:16 ب.ظ

یــﮧ בیــפפنــﮧ : هــآنــآ
مــوضــوع: ≈ جـمـلـه هـآی خـوشـمـل ≈ ،

امـروز تـو خـیـآبـون یـه کـلـیـپـس دیـدم یـه دخـتـره ازش آویـزون بـود :|
ڪــآمــنــت : -
ویــرآیــش: ♥♥♥