تبلیغات
≈ - ≈ 16 ≈
ﺩﺧـﺘـﺮآ ﻗـﺒـﻞ ﺍﺯ ﺭﯾـﻤـﻞ . _ . ﺑـﻌـﺪ ﺍﺯ ﺭﯾـﻤـﻞ *_*

≈ 16 ≈

چهارشنبه 20 آذر 1392 06:51 ب.ظ

یــﮧ בیــפפنــﮧ : هــآنــآ
مــوضــوع: ≈ جـمـلـه هـآی خـوشـمـل ≈ ،

 בر جوابـــ بعضیا ک میگـלּ: [خفـﮧ شو] 

 باس گفــــ: عزیز مـלּ [ شنا بلـבم ]خفـﮧ نمـے شــم[!] 
ڪــآمــنــت : -
ویــرآیــش: ♥♥♥