تبلیغات
≈ - ≈ 14 ≈
ﺩﺧـﺘـﺮآ ﻗـﺒـﻞ ﺍﺯ ﺭﯾـﻤـﻞ . _ . ﺑـﻌـﺪ ﺍﺯ ﺭﯾـﻤـﻞ *_*

≈ 14 ≈

چهارشنبه 13 آذر 1392 04:04 ب.ظ

یــﮧ בیــפפنــﮧ : هــآنــآ
مــوضــوع: ≈ جـمـلـه هـآی خـوشـمـل ≈ ،

 والدین گرامی : 

 اینقدر نگین ، 

 “وقتی ما سن شما بودیم این جور خوب بودیم ، اون جور خوب بودیم”  

 مادر بزرگ ها دهن لق تر از چیزین که فکر می کنین ... 
ڪــآمــنــت : -
ویــرآیــش: ♥♥♥