تبلیغات
≈ - ≈ 7 ≈
ﺩﺧـﺘـﺮآ ﻗـﺒـﻞ ﺍﺯ ﺭﯾـﻤـﻞ . _ . ﺑـﻌـﺪ ﺍﺯ ﺭﯾـﻤـﻞ *_*

≈ 7 ≈

جمعه 10 آبان 1392 12:19 ب.ظ

یــﮧ בیــפפنــﮧ : هــآنــآ
مــوضــوع: ≈ جـمـلـه هـآی خـوشـمـل ≈ ،

 بـه بـعـضـیـآ بـآس بـگـی : 

 خـوآهـش مـی کـنـم عـزیـزم ، شـمـآ رو مـخ ِ مـآ جـآ دآری ! 
ڪــآمــنــت : -
ویــرآیــش: ♥♥♥