تبلیغات
≈ - ≈ گـروه مـورد عـلـآقـم! ≈
ﺩﺧـﺘـﺮآ ﻗـﺒـﻞ ﺍﺯ ﺭﯾـﻤـﻞ . _ . ﺑـﻌـﺪ ﺍﺯ ﺭﯾـﻤـﻞ *_*

وآآآآآی من الان یه چند وقته دیوانه ی این دوتا شدم !!!!!!

خیلی دوسشون دارم !

اسم گروهشون ترابل میکره یعنی دردسر ساز .

با اینکه اهنگشون +19 بود ولی من از هیونا (دختره) خوشم میاد !

اسم پسره هم هیون سِنگه .